Học Văn - Những Bài Văn Hay Tuyển Chọn - RSS Giúp Học Tốt Ngữ Văn - Tuyển tập những bài văn hay tuyển chọn của các lớp. Cung cấp các bài học, bài soạn văn chi tiết một cách hay nhất. - RSS http://hocvan.edu.vn/ Dàn ý cảm nhận khổ 6 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9
Dàn ý cảm nhận khổ 6 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9 ]]>
Sun, 2019 11 03, 07:58:12 http://hocvan.edu.vn//dan-y-cam-nhan-kho-6-bai-tho-anh-trang-cho-ngu-van-lop-9-4-1035.html
Dàn ý cảm nhận khổ 5 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9
Dàn ý cảm nhận khổ 5 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9 ]]>
Sun, 2019 11 03, 07:53:54 http://hocvan.edu.vn//dan-y-cam-nhan-kho-5-bai-tho-anh-trang-cho-ngu-van-lop-9-4-1034.html
Dàn ý cảm nhận khổ 4 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9
Dàn ý cảm nhận khổ 4 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9 ]]>
Sun, 2019 11 03, 07:30:08 http://hocvan.edu.vn//dan-y-cam-nhan-kho-4-bai-tho-anh-trang-cho-ngu-van-lop-9-4-1033.html
Dàn ý cảm nhận khổ 3 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9
Dàn ý cảm nhận khổ 3 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9 ]]>
Sun, 2019 11 03, 07:20:22 http://hocvan.edu.vn//dan-y-cam-nhan-kho-3-bai-tho-anh-trang-cho-ngu-van-lop-9-4-1032.html
Dàn ý cảm nhận khổ 1 - 2 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9
Dàn ý cảm nhận khổ 1 - 2 bài thơ Ánh Trăng cho ngữ văn lớp 9 ]]>
Sun, 2019 11 03, 07:17:56 http://hocvan.edu.vn//dan-y-cam-nhan-kho-1-2-bai-tho-anh-trang-cho-ngu-van-lop-9-4-1031.html
Dàn ý cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương cho ngữ văn lớp 9
Dàn ý cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương cho ngữ văn lớp 9 ]]>
Sun, 2019 11 03, 07:15:13 http://hocvan.edu.vn//dan-y-cam-nhan-ve-dep-cua-nhan-vat-vu-nuong-cho-ngu-van-lop-9-4-1028.html
Dàn ý cảm nhận về cái chết của Vũ Nương và nguyên nhân sâu xa gây bi kịch cho vũ nương
Dàn ý cảm nhận về cái chết của Vũ Nương nói nên điều gì? Nguyên nhân gây bi kịch cho Vũ Nương ]]>
Sun, 2019 11 03, 07:14:40 http://hocvan.edu.vn//dan-y-cam-nhan-ve-cai-chet-cua-vu-nuong-va-nguyen-nhan-sau-xa-gay-bi-kich-cho-vu-nuong-4-1030.html
Dàn ý chi tiết cái bóng trong chuyện người con gái Nam Xương
Dàn ý chi tiết cái bóng trong chuyện người con gái Nam Xương ]]>
Sun, 2019 11 03, 07:11:45 http://hocvan.edu.vn//dan-y-chi-tiet-cai-bong-trong-chuyen-nguoi-con-gai-nam-xuong-4-1029.html
Soạn bài trường từ vựng
]]>
Fri, 2018 08 10, 11:00:40 http://hocvan.edu.vn//soan-bai-truong-tu-vung-3-1027.html
Soạn bài Trong lòng mẹ của tác giả Nguyễn Hồng
]]>
Fri, 2018 08 10, 10:34:04 http://hocvan.edu.vn//soan-bai-trong-long-me-cua-tac-gia-nguyen-hong-3-1026.html
Soan bài Tính thống nhất chủ đề của văn bản
]]>
Wed, 2018 08 08, 11:19:45 http://hocvan.edu.vn//soan-bai-tinh-thong-nhat-chu-de-cua-van-ban-3-1025.html
Soan bài Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
]]>
Wed, 2018 08 08, 11:16:01 http://hocvan.edu.vn//soan-bai-cap-do-khai-quat-cua-nghia-tu-ngu-3-1024.html
Soạn bài Tôi đi học của tác giả Thanh Tịnh
]]>
Wed, 2018 08 08, 11:12:06 http://hocvan.edu.vn//soan-bai-toi-di-hoc-cua-tac-gia-thanh-tinh-3-1023.html
Nghị luận xã hội câu nói Đời lúc nào cũng phải nhanh lên
Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của anh/chị trình bày suy nghĩ: Đời lúc nào cũng phải nhanh lên. ]]>
Sat, 2018 07 21, 10:50:04 http://hocvan.edu.vn//nghi-luan-xa-hoi-cau-noi-doi-luc-nao-cung-phai-nhanh-len-5-990.html
Suy nghĩ về ý kiến Kẻ nào không biết tới ngày mai, kẻ đó là người bất hạnh
Dàn ý nghị luận ý kiến của M. Goor- ki: Kẻ nào không biết tới ngày mai, kẻ đó là người bất hạnh. ]]>
Sat, 2018 07 21, 10:49:13 http://hocvan.edu.vn//suy-nghi-ve-y-kien-ke-nao-khong-biet-toi-ngay-mai-ke-do-la-nguoi-bat-hanh-5-993.html
Trình bày suy nghĩ về câu Cách tốt nhất để nuôi dưỡng niềm tin chính là đặt nó vào những dự định của GS Ngô Bảo Châu
Giáo sư Ngô Bảo Châu có viết: Cách tốt nhất để nuôi dưỡng niềm tin chính là đặt nó vào những dự định cụ thể và có ý nghĩa. ]]>
Sat, 2018 07 21, 10:32:30 http://hocvan.edu.vn//trinh-bay-suy-nghi-ve-cau-cach-tot-nhat-de-nuoi-duong-niem-tin-chinh-la-dat-no-vao-nhung-du-dinh-cua-gs-ngo-bao-chau-5-997.html
Phân tích bài ca dao Muối ba năm muối đang còn mặn
Phân tích cảm nhận bài ca dao: Muối ba năm muốt đang còn mặn, Gừng chín tháng gừng hãy còn cay. Đôi ta nghĩa nặng tình dày, Có xa nhau đi nữa, cũng ba vạn sáu ngàn ngày mới xa. ]]>
Sat, 2018 07 21, 10:31:53 http://hocvan.edu.vn//phan-tich-bai-ca-dao-muoi-ba-nam-muoi-dang-con-man-5-1011.html
Cảm nhận bài ca dao cưới nàng anh toan dẫn voi Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn
Ca dao - dân ca là một thể loại văn học dân gian có kha năng đi sâu phản ánh mọi mặt cuộc sống của nhân dân lao động. Phong tục cưới xin cũng là một đề tài quen thuộc mà ca dao thường quan tâm, miêu tả. Với cái nhìn hóm hình, hài hước, tác già dân gian phàn ánh phong tục cưới xin ngày xưa qua bài ca dao sau đây: ]]>
Sat, 2018 07 21, 10:30:57 http://hocvan.edu.vn//cam-nhan-bai-ca-dao-cuoi-nang-anh-toan-dan-voi-anh-so-quoc-cam-nen-voi-khong-ban-5-1012.html
Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi, vị anh hùng tên tuổi lấy lừng trong lịch sử chông giặc ngoại xâm của dân tộc ta, là một con người tài năng kiệt xuất. ]]>
Sat, 2018 07 21, 10:30:28 http://hocvan.edu.vn//phan-tich-bai-tho-canh-ngay-he-cua-nguyen-trai-5-1015.html
Phân tích bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du
Nguyễn Du là nhà thơ nhân đạo vĩ đại. Toàn bộ sáng tác của Nguyễn Du chứa chan tình yêu thương đối với con người mà đặc biệt là người phụ nữ. Bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí cũng là một sáng tác của Nguyễn Du viết về người con gái sắc tài mà bạc mệnh. ]]>
Sat, 2018 07 21, 10:30:21 http://hocvan.edu.vn//phan-tich-bai-tho-doc-tieu-thanh-ki-cua-nguyen-du-5-1017.html