Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu

Thứ năm , 23/03/2017, 13:13 GMT+7
Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay, ta thường bắt gặp hai loại người: người chân chính và kẻ cơ hội.
 
Đánh giá hai loại người đó, có ý kiến như sau: “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích; người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”.
 
“Kẻ cơ hội” là loại người ranh ma, biết chộp lấy cơ hội, rất hám danh hám lợi. Chữ “ke” thể hiện sự cơi thường của đồng loại đối với “kẻ cơ hội”. 
 
“Người chân chính" là người có đức có tài, trong công việc, trong hành xử rất đàng hoàng, lúc nào cũng đặt đạo lý và pháp luật lên trên hết, lên trước hết. Người chân chính được đồng loại nể trọng.
 
1. Tại sao kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích?
 
Phải nôn nóng tạo ra thành tích thì bọn cơ hội vừa được tiếng vừa được miếng? Trên trường chính trị, trên thương trường, bọn cơ hội rất nhạy bén, “đục nước béo cò". Chúng có nhiều thủ thuật, thủ đoạn, rất bẻm mép, biết cách ru ngủ và đánh lừa thiên hạ! Chúng biết giấu mình, ém quân, chờ thời cơ. Chúng lại biết chớp thời cơ. Lòng dạ thì cực kỳ ranh ma nhưng lại biết tô vẽ thành người tử tế, đạo đức! Các loại cò hiện nay như cò đất. cò bệnh viện, cò dự án, cò khen thưởng, cò bằng cấp, cò xuất khẩu lao động, vân vân và vân vân! Còn có cò xin việc, cò thăng cấp!
Xây dựng Nhà văn hóa nở rộ trong những năm gần đây! Nhiều nhà Văn hóa xây dựng hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ nhưng cuối cùng vắng như chùa Bà Đanh! Xã tôi có 3 nhà văn hóa thật “hoành tráng", nhưng cuối cùng chỉ để làm kho, hoặc nhốt trâu bò! Các quan chức tham gia vào các công trình đó, nay đã “thoái quan vi dân” nhưng vị nào cũng ôm được "một cục bạc".
 
Đúng là kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích. Chúng đâu biết nhân dân rất coi khinh!
 
 
2. Tại sao người chân chính thì kiên nhẩn lập nên thành tựu? Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, nhưng những cán bộ cần kiệm liêm chính, chí công vô tư đã đứng mũi chịu sào. Những cán bộ trung kiên, những người chân chính đã thuyết phục, vận động nhân dân tham gia vào công trình đường, trường, trạm, điện, nước - thiết thực phục vụ nhân dân được nhân dân ca ngợi. Đó là những thành tựu văn hóa, kinh tế được xây dựng nèn bằng sự kiên trì và gương mẫu của những công bộc của dân, của những con người chân chính.
 
Bởi vậy mới có câu ca:
 
Thương dân, dân lập đền thờ,
Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương!
 
Thời gian sẽ làm cho mọi người phân biệt được thành tích và thành tựu; nhìn rõ chân tướng của kẻ cơ hội và thấu được người chân chính có đức có tài. Bệnh thành tích trong xã hội ta hiện nay đã và đang làm mờ mắt nhiều người, dẫn đến tình trạng xấu/tốt, thực/hư lẫn lộn, thích tung hô ồn ào!
 
Tuổi trẻ chúng ta cần phải học tập tốt, lao động tốt, tu dưỡng đạo đức, xa lánh kẻ cơ hội, noi gương những người chân chính đế trở thành người công dân tốt. Đó là mục tiêu và phương hướng hành động của tôi, của các bạn tôi.
Nguồn:
nguoi co hoi