Kể lại câu chuyện: Tôi có đọc đâu - lớp 3

Thứ hai , 17/07/2017, 17:50 GMT+7
Học Văn hướng dẫn các em cách kể lại câu chuyện Tôi có đọc đâu một cách hay nhất, độc đáo nhất.
* Gợi ý kể lại câu chuyện:
 
a) Người viết thư thấy người bên cạnh làm gì?
 
Ghé mắt đọc trộm thư của mình.
 
b) Người viết thư viết thêm vào điểu gì?
 
Xin lỗi. Mình không viết tiếp được nữa, vì hiện có người đang đọc trộm thư.
 
c) Người ngổi bên cạnh kêu lên như thế nào?
 
Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu!
 
d) Câu chuyện buồn cười ở chỗ nào?
 
Phải xem trộm thư mới biết được dòng chữ mà người viết thư viết thêm vào. Vì vậy, người xem trộm thư cãi là mình không dọc trộm đã lộ rõ mình là kẻ nói dối thật tức cười.
 
* Nội dung câu chuyện:
 
TÔI CÓ ĐỌC ĐÂU
 
Một người ngồi viết thư cho bạn ngay trong bưu điện. Bỗng anh ta thấy người ngồi cạnh ghé mắt đọc trộm thư của mình. Bực mình, anh bèn viết thêm vào thư: "Xin lỗi. Mình không viết tiếp được nữa, vì hiện có người đang đọc trộm thư". Người ngồi bên cạnh liền kêu lên: - "Không đúng! Tôi có đọc trộm thư của anh đâu?
Nguồn: