Nghị luận xã hội thước đo của cuộc đời không phải thời gian mà là sự cống hiến

Thứ ba , 24/10/2017, 14:32 GMT+7
Nghị luận xã hội: Trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự công hiến (Peter Marshall)

Mọi người sẽ nhớ gì đến ta, khi ta tồn tại trên thế gian này? Chắc hẳn không phải là thời gian tồn tại, vì có những người sống rất lâu nhưng vẫn không được mọi người nhớ đến. Chắc cũng không là tiền bạc hay danh vọng vì có người rất giàu có, danh vị cao nhưng vẫn lu mờ trong xã hội. Chỉ có thể là sự cống hiến, thật vậy khi nói về điều này, Peter Marshall đã nói “Thước đo của cuộc đời lihông phải là thời gian mà là sự cống hiến”.

Cuộc đời quá ngắn để chúng ta có thể làm điều gì đó lớn lao, nhưng cũng đủ để cho ta đóng góp một việc gì đó có ích cho xã hội. Cống hiến là khi ta làm việc không màng đến lợi ích cá nhân, hết mình vì người khác, vì một tập thể, một cộng đồng. Con người sôhg mà không có mục đích, lý tưởng, không biết cốhg hiến thì thời gian cũng chỉ là đơn vị vật lý tầm thường. Nếu chỉ sống vu vơ, sông nhờ, sống gửi vào người khác thì đó là sự tồn tại vô nghĩa lý.

Vì vậy, sống là chúng ta phải biết cống hiến cho xã hội, không buông thả, hoài phí thời gian quý giá của cuộc đời. Câu nói như một lời nhắn nhủ giá trị của đời người không phụ thuộc vào thời gian sôhg mà phụ thuộc vào chất lượng cuộc sống, cách sống.

Nguồn: