Nghị luận xã hội về Thói ích kỷ trong lối sống của giới trẻ thanh niên

Thứ năm , 23/03/2017, 12:32 GMT+7
Đây là một trong nhiều ý kiến nói về tác hại nặng nề của thói ích kỷ: “Khi thói ích kỷ trở thành lối sống của con người thì tinh thần hy sinh vì cộng đồng, tình thương yêu đồng loại, sự chia sẻ với mọi người chỉ còn là những giá trị lạc lõng.”.
Thói ích kỷ đáng sợ như thế nào, ghê gớm như thế nào?
 
Nói một cách khác, thói ích kỷ đã tàn phá, đã làm băng hoại luân thường đạo lý, đã giáng một đòn chí tử vào niềm đạo đức của xã hội, đã giết chết tình nhân ái, đức hy sinh của con người.
ích kỷ là một tính xấu. Kẻ ích kỷ là xấu xa. Thói ích kỷ là một nếp sống đã thành cố tật; là cách sống, là cách ứng xử, cách hành động của một lớp người nào đó trong xã hội, chi nghĩ đến riêng mình, chỉ nghĩ đến cái lợi của riêng mình, mà không hề nghĩ đến ai, nghĩ đến người khác. 
 
Đạo đức con người bị tha hóa vì tính ích kỷ, thói ích kỷ. Khi con người đã sa vào vũng bùn hám danh hám lợi, thì nhân cách, tâm hồn nhuốm bùn đen; trở thành kẻ đạo đức giả, dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi để đánh lừa đồng loại, để giành lấy phần lợi, phần hơn.
 
Nhân ái là tình cảm tốt của nhân dân ta. Đạo lý của dân tộc coi trọng, đề cao tình nhân ái. Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” đã thấm vào máu thịt của mỗi con người Việt Nam chúng ta.
 
 
Dám xả thân, hy sinh vì cộng đồng, hết lòng sẻ chia với đồng loại là những việc làm vô cùng tốt đẹp. Trước mọi hoạn nạn khó khăn, trước họa xâm lăng, trước lũ lụt,... nhân dân ta đã đoàn kết một lòng, “nhường cơm sẻ áo” cho nhau, “đồng cam cộng khổ”, “sẻ ngọt chia hùi” với nhau. Trận đói năm Ât Dậu (1945), các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ trước đây, và chống kẻ thù hung bạo - lũ bành trướng tham tàn phương Bắc hiện nay cho ta thấy và tự hào truyền thống nhân ái, nhân văn của dân tộc.
 
Nhưng có lúc, có nơi truyền thống cao đẹp đã bị thói ích kỷ của cộng đồng làm cho tổn thương, thậm chí trở thành, hoặc “chỉ còn những giá trị lạc lõng”. Sống trong nền kinh tế thị trường, đồng tiền đã tha hóa “một hộ phận không nhỏ” quan chức. Chạy dự án, chạy chức, chạy quyền, mua bán bằng cấp,... diễn ra khắp nơi mà báo chí đã đưa tin. Thói ích kỷ đã đẩy biết bao con người vào vũng bùn nhơ nhớp, hôi tanh vì mờ mắt làm giàu một cách bất chính; tệ nạn tham nhũng, hối lộ, xa hoa lãng phí,... trở thành “quốc nạn”l Thói ích kỷ đã tự giết chết cá nhân mình, giết chết đồng loại. Kẻ ích kỷ trở thành kẻ vô hồn, vô tình, kẻ tha hóa, kẻ tham lam,... nên đã bị cộng đồng coi khinh và xa lánh. Kẻ ích kỷ tự đánh mất mình, vì tham lam, vì đạo đức giả, không còn biết tự trọng, tự xấu hổ.
 
Niềm tin, đầy thân ái đã làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp. Mỗi người cần tu dưỡng đạo đức, sống trong sạch, lao động chuyên cần, hết lòng thượng yêu, giúp đỡ đồng loại, để xây dựng nền văn hóa tốt đẹp, để trở thành nhân cách văn hóa.
 
Phương châm sống: “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, theo ý tôi, phải trở thành bài học của thanh niên học sinh chúng ta.
Nguồn:
nghi luan ve thoi ich ky