Phân tích nghệ thuật Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Thứ hai , 25/09/2017, 10:31 GMT+7
Giá trị nghệ thuật của Bản Tuyên ngôn độc lập. Bài làm: Văn chính luận của Hồ Chí Minh rất coi tọng đối tượng và mục đích của việc sáng tác.Bản Tuyên ngôn không chỉ hướng đến nội dung mà ở đó có một nghệ thuật lập luận hết sức sắc bén, gây thuyết phục cho người đọc và nghe.
- Nghệ thuật lập luận ở phần mở đầu bản Tuyên ngôn:
 
+ Nội dung phần mở đầu: Hồ Chí Minh chỉ ra và khẳng định các quyền của con người;ca ngợi nhân quyền và dân quyền; nói đến cách mạng tháng tám là cuộc cách mạng vĩ đại vì quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc.
 
+ Nghệ thuật lập luận:
 
Thứ nhất là nghệt huật trích dẫn : thường triển khai lí lẽ từ lập luận để có tính chất nguyên lí được gọi là tiền đề. Cách lập luận và lí lẽ của một bài nghị luận muốn có sức thuyết phục thì phải xuất phát từ tiền đề có giá trị như một chân lí không ai chối cãi được.
 
Lời văn được Bác trích dãn trong Tuyên ngôn là là những dnah ngôn, những chân lí lớn của nhân loại mà không ai có thể bác bỏ được.
 
Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền độc lập, tự do bằng những lời lẽ của tổ tiên người Mỹ và Pháp.
 
Nghệ thuật này thể hiện sự khéo léo và kiên quyết của người viết. Khéo léo là vì người viết tỏ ra rất trân trọng hai bản tuyên ngôn; kiên quyết vì muốn nhắc nhở người Pháp và Mĩ đừng phản bội tổ tiên mình.
 
Nó còn chỉ rõ khát vọng độc lập của nhân dân ta, ca ngợi cuộc cách mạng tháng tám vĩ đại.
 
Trích dẫn hai bản Tuyên ngôn kia là muốn đặt ba cuộc cách mạng ngang hàng với nhau.
 
Nhìn nhận nghệ thuật của bài Tuyên ngôn trong đoạn”Thế mà hơn 80 năm nay….Và sự thật đã trở thành một nước độc lập và tự do”.
 
+ Thực dân Pháp muốn khoe công khai háo.Tuyên ngôn độc lập vạch trần hoạt động của chúng trái với nhân đọa và chính nghĩa.
 
+ Thực dân Pháp muốn khoe công bảo hộ bản Tuyên ngôn chỉ rõ không phải công mà là tội ác vì trong 5 năm chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.
 
+ Chúng khẳng định Đông Dương là thuộc địa của chúng và chúng có quyền quay trở lại.Bản Tuyên ngôn chỉ rõ ”sự thật là từ năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật. Sự thật là dân ta lấy lại nước Nhật từ tay Nhật..”
 
+ Thực dân Pháp nhân dân đông minh, tuyên bố đồng minh thắng Nhật nên chúng có quyền lấy lại Đông Dương thì bản Tuyên ngôn vạch rõ chúng phản bội đồng minh của mình.
 
+ Ngoài ra bản Tuyên ngôn còn lên án tội ác dã man của Pháp.Khi bỏ chạy còn tàn sát những cách mạng trong tù. Ngược lại quân VIệt Nam tỏ rõ sự nhân đọa khi giúp cho Pháp chạy qua biên giới.
 
Nghệ thuật lập luận toàn diện (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội) dựa trên những mặt quan trọng nhất của quốc gia.
 
Từ ngữ giàu sức biểu cảm : thể hiện lòng căm thù, khi buộc tội thì hết sức đanh thép, khi nói đến nỗi đau thì đầy cảm thương tha thiết (Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa ta trong bể máu).
 
Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn/Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ .
 
- Văn chính luận của Hồ Chí Minh có sức lay động mạnh mẽ, khơi dậy ý chí của dân Việt Nam là kiên quyết bảo vệ nền độc lập, đồng thời chạm đến lòng nhân ái bao la của nhân dân thế giới.
 
Xứng đáng là ’áng thiên cổ hùng văn’ kế túc sự nghiệp của ông cha, thể hiện một tầm văn học lớn, một tình cảm tha thiết, một cảm hứng dồi dào của một vị lãnh tụ
Nguồn: