Soạn bài Chân Tay Tai Mắt Miệng

Thứ sáu , 22/09/2017, 17:28 GMT+7
CHÂN, TAY, TAI, MAT, MIỆNG
 
A. ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN
 
1./  Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai vào một ngày bỗng so bì với lão Miệng vì họ cảm thấy không công bằng vì họ phải “làm việc mệt nhọc quanh năm”, trong khi đó lão Miệng thì “chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không”.
 
- Theo cách mà họ suy nghĩ, rằng mọi người đều phải làm việc và “hầu” cho cái lão miệng (Mắt phải nhìn, Tai phải nghe, Chân phải đi, Tay phải làm), còn Miệng thì “ngồi mát ăn bát vàng”, hưởng thụ tất cả.
 
- Điều này rõ ràng chưa đúng:
 
+ Thực ra ai cũng vậy, mỗi người mỗi việc, đều góp sức để nuôi cơ thể.
 
+ Miệng có “ăn” thì cơ thể mới được nuôi dưỡng cường tráng, khỏe mạnh.
 
2./ Lúc đầu, Mắt, Chân, Tay, Tai thấy mình cứ phải làm mãi cho Miệng ăn thì đồng lòng phản đối bằng cách bảo nhau cùng nghỉ làm để Miệng không có gì ăn nữa. Nhưng Miệng không được ăn thì Mắt, Chân, Tay, Tai cũng mệt mỏi, rã rời, cất mình không nồi.
 
- Vì thế, về sau các nhân vật đều phải sốt sắng sửa sai. Họ hiểu rằng cứu lão Miệng cũng là cứu lấy chính mình, cho nên, mỗi người một việc, bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy; cậu Chân, cậu Tay thì đi tìm thức ăn...
 
- Như vậy, câu chuyện mượn mối quan hệ công việc mật thiết giữa các bộ phận cơ thể để nói đến môi quan hệ giữa người với người và sự phân công tất yếu trong đời sống xã hội.
 
- Bài học có thế rút ra ở đây là:
 
1) Mỗi người hãy vui vẻ làm tốt phần việc mà mình được phân công, kết quả của phần việc ấy sẽ mang lại lợi ích cho công việc churtg và cho cả riêng mình;
 
2) Mỗi cá nhân là thành viên không thể tách rời khỏi những thành viên khác, không thể tách khỏi cộng đồng, cần phải nương tựa, gắn bó với nhau, hợp tác, và tôn trọng công sức của nhau. Phương châm ứng xử ở đây là “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người” (HS học thuộc phần ghi nhớ).
 
B. LUYỆN TẬP
 
- Định nghĩa truyện ngụ ngôn: xem chú thích (*) trang 100.
 
- Những truyện ngụ ngôn đã học.
 
(1) Êch ngồi đáy giếng.
 
(2) ThầY bói xem voi.
 
(3) Đeo nhạc cho meo.
 
(4) Chân, tay, tai, mắt, miệng.
Nguồn: