Soạn bài Luyện tập Viết Đoạn văn thuyết minh

Thứ hai , 10/04/2017, 15:46 GMT+7
KIẾN THỨC CƠ BẢN. I/ Đoạn văn thuyết minh. 1. a) Đoạn văn là một phần văn bản nằm giữa hai chỗ xuống dòng và thường biểu đạt một ý tương đối hoàn chỉnh,
b) Một đoạn văn hay cần đạt cả bốn yêu cầu:
 
 
- Các câu tập trung là nổi rõ một chủ dề, một ý chung của đoạn.
 
- Liên kết chặt chẽ về hình thức và nội dung với câu đứng trước và sau nó.
 
- Diễn đạt chính xác, mạch lạc, trong sáng.
 
- Gợi cảm, thuyết phục trí tuệ.
 
2. So sánh đoạn văn tự sự và đoạn văn thuyết minh
 
a) Giống nhau:
 
- Cấu trúc ba phần giống nhau.
 
- Các yêu cầu viết đoạn văn giống nhau.
 
- Nếu cùng đối tượng thì chúng sẽ giống nhau ở chỗ tái hiện những sự việc, chi tiết chính gợi trí tưởng tượng ở người đọc.
 
b) Khác nhau:
 
Đoạn văn tự sự Đoạn văn thuyết minh
- Kể lại một sự việc tương đối hoàn chỉnh.
 
- Có quan hệ móc xích với sự việc ở đoạn trên và đoạn dưới.
 
- Sử dụng thao tác tư duy hình tượng để viết và đọc (nghe).
 
- Đôi tượng của nó là cái nhận thấy.
- Trình bày một vấn đề cụ thể rõ ràng cho người khác hiểu.
 
- Có quan hệ nội dung với vấn đề ở đoạn trước và sau nó.
 
- Sử dụng thao tác tư duy hình tượng và tư duy lôgíc.
 
- Đối tượng của nó là cái nhận biết
 
c) Sở dĩ có sự giống nhau là do chúng đều là một phần của văn bản, chịu trách nhiệm đưa ra một nội dung tương đối hoàn chỉnh. Còn khác nhau là do mục đích, chức năng của hai loại văn bản trên.
 
3. Một đoạn văn thuyết minh có ba phần chính
 
- Mở đoạn: Giới thiệu dối tượng thuyết minh.
 
- Thân đoạn: Nó rõ đối tượng thuyết minh.
 
- Kết đoạn: Nhấn mạnh lại vấn đề hoặc nêu cảm nghĩ của người thuyết trình.
 
* Các ý trong doạn có thể trình bày theo thời gian để làm nổi bật lịch sử vấn đề. Ví dụ: Lịch sử chiếc đồng hồ.
 
Các ý trong đoạn có thể trình bày theo không gian để làm nổi rõ đối tượng được biểu tượng bằng thị giác. Ví dụ: Thắng cảnh Hương Sơn, Đập thuỷ điện, thuỷ lợi Tam Hiệp (Trung Hoa).
 
Các ý trong đoạn có thể trình bày nhận thức để làm hiểu biết cặn kẽ vấn đề. Ví dụ: Định nghĩa về thời gian của Anh-xtanh.
 
Các ý trong đoạn có thể trình bày theo phản bác - chứng minh để làm nổi bật vấn đề.
 
II/ Viết đoạn văn thuyết minh (SGK): cần phải:
 
- Nắm vững các kiến thức về đoạn văn thuyết minh và kĩ năng viết đoạn văn thuyết minh.
 
- Có .đủ những tri thức cần thiết và chuẩn xác về đối tượng hoặc một phần đối tượng thuyết minh.
 
- Sắp xếp ý một các rõ ràng lôgíc thuyết phục.
 
- Nắm vững và vận dụng đúng các phương pháp thuyết minh.
Nguồn: