Soạn bài Nghĩa của từ

Thứ sáu , 22/09/2017, 11:17 GMT+7
NGHĨA CỦA TỪ
I. NGHĨA CỦA TỪ LÀ GÌ?
 
1. Mỗi chú thích trên gồm hai bộ phận.
 
- Chữ đậm: từ
 
- Chữ thường: giải thích nghĩa Bộ phận sau
 
2. Nghĩa của từ là nội dung trong mô hình.
 
II. CÁCH GIẢI THÍCH NGHĨA CỦA TỪ
 
Trong những chú thích trên nghĩa của từ được giải thích bằng cách.
 
- Miêu tả đặc điểm sự vật.
 
- Đưa ra từ đồng nghĩa.
 
- Trình bày khái niệm.
 
III. LUYỆN TẬP
 
1. Xem lại phần II.
 
2. Điền từ
 
- học hành; học lỏm; học hỏi; học tập
 
3. Điền từ theo trật tự sau:
 
a) trung hình b) trung gian c) trung niên
 
4. Mỗi từ đều có thề được giải thích bằng nhiều cách khác nhau nhưng tiện hơn cả là giải nghĩa giếng, rung rinh bằng cách trình bày khái niệm, hèn nhát bằng cách đưa ra từ trái nghĩa.
 
- giếng: hố đào thẳng đứng, sâu vào lòng đất, để lấy nước.
 
- rung rinh: chuyến động qua lại, nhẹ nhàng, liên tiếp.
 
- hèn nhát: thiếu can đảm (đến mức đáng khinh bỉ).
 
- Mất theo cách giải nghĩa của nhân vật Nụ là “không biết ở đâu”.
 
5. - Mất hiểu theò cách thông thường (như trong cách nói mất cái ví, mất cái ống vôi..., là “không còn được sở hữu, không có, không thuộc về mình nữa”.
 
6. Điền từ
 
- trung hình - trung gian - trung niên
 
7. Giải thích từ:
 
- giếng - rung rỉnh - hèn nhát
 
8. - mất:
 
+ Trong nghĩa gốc là không có, không thấy, không tồn tại (tạm thời hay vĩnh viễn) nữa.
 
+ Nghĩa thứ hai, mất là không còn thuộc về mình nữa.
 
+ Nhân vật Nụ đã không nói đúng cái nghĩa mất ở cách hiểu sau.
Nguồn: