Suy nghĩ giải thích câu Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

Thứ sáu , 13/10/2017, 09:57 GMT+7
Bài văn nghị luận xã hôi: Suy nghĩ và giải thích câu tục ngữ Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Đoàn kết là một trong những truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Nhờ sức mạnh đoàn kết, dân tộc ta đã chiến thắng bao giặc ngoại xâm mạnh hơn mình gấp nhiều lần.
 
Đế lại cho con cháu bài học quý về sức mạnh của sự đoàn kết, cha ông ta có câu tục ngữ: Một cây làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 
1. Giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ
 
- Nghĩa đen:
 
+ Một cây: chỉ số lượng ít, phân tán.
 
+ Ba cầy : chỉ số lượng nhiều, tập trung.
 
- Nghĩa bóng:
 
+ Một cây: chỉ sự đơn độc, lẻ loi, không thế có sức mạnh đế làm việc gì lớn.
 
+ Ba cây: chỉ sự đoàn kết, đồng lòng, có sức mạnh làm được việc lớn.
 
2. Bình (bàn bạc, nhận xét, đánh giá vấn đề)
 
Câu tục ngữ trên là hoàn toàn đúng vì :
 
- Nếu cây đứng một mình lẻ loi thì cây dễ bị gió bão làm cho gãy, đổ.
 
- Một mình muốn hoàn thành một công việc lớn sẽ không đủ sức mạnh
 
- Nếu nhiều cây bên nhau, các cây ấy sẽ tựa váo nhau, sẽ vượt qua được mưa dông, gió bão.
 
- Nhiều người đoàn kết sẽ tạo nên sức mạnh, sẽ dễ hoàn thành được công việc lớn.
 
Dẫn chứng:
 
- Ngoài xã hội:
 
+ Đoàn kêt trong lao động sản xuất cho năng xuất cao, chất lượng tốt.
 
+ Đoàn kết trong nghiên cứu phát minh khoa học —> cho ta những kết quả có chất lượng về công trình nghiên cứu, tạo ra nhiều thành quả có ích cho xã hội.
 
+ Ở nhà trường, đoàn kết sẽ giúp cho tập thể vững mạnh, thầy trò cùng xây dựng trường lớp khang trang, sạch đẹp, chất lượng dạy, học ngày càng cao. 
 
- Trong gia đình: Đoàn kết tạo nên không khí gia đình ấm cúng, yên vui. Mọi người cùng giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, cùng tập trung xây dựng gia đình ngày một ấm no, hạnh phúc.
 
3. Luận: (Mở rộng, nâng cao vấn đề)
 
- Phải biết sống đoàn kết.
 
- Đoàn kết nhưng không bè phái, không bao che cho những khuyết điểm của nhau, giúp nhau cùng tiến bộ.
 
III. KẾT THÚC VẤN ĐỂ
 
- Đoàn kết có sức mạnh vô địch.
 
- Phải giúp đỡ nhau trong học tập, trong lao động.
 
- Lên án những kẻ chuyên gây chia rẽ mất đoàn kết.
Nguồn: