Trình bày suy nghĩ về đoạn trích chuyên môn là cái mà người khác đánh giá về bạn

Thứ tư , 13/06/2018, 11:39 GMT+7
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến được nêu trong đoạn trích: "Chuyên môn là cái mà người khác đánh giá về bạn, thường thức là cái bạn tự trải nghiệm cho mình. Chuyên môn là cái gì đó rất bức bối và thường trực, còn thường thức là những cái rất tự thân".

Để cuộc sống thật sự có ý nghĩa chúng ta phải có kiến thức chuyên môn và thường thức. "Chuyên môn" là lĩnh vực kiến thức của một ngành nghề nào đó. Đó là một loại công việc đòi hỏi phải được thực hiện bởi chuyên ngành đã qua đào tạo. Người có chuyên môn giỏi được đánh giá bằng chính hiệu quả công việc. "Chuyên môn là cái gì đó rất bức bôĩ và thường trực" bởi vì có chuyên môn tốt bạn sẽ có một công việc ổn định.

Công việc không chỉ chiếm một khoảng thời gian rất lón trong cuộc sống, mà còn là môi trường giao tiếp, là điều kiện nảy sinh và nuôi dưỡng nhiều quan hệ tình cảm, đổng thòi cũng là nơi để bạn sử dụng, phát triển năng lực tinh thần cũng như trí tuệ. Không có chuyên môn, bạn không chỉ đơn thuần là không có thu nhập, mà sự thật là đã đánh mất đi một phần quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta biết rằng, những nỗ lực trong chuyên môn không chỉ là để kiếm được nhiều tiền hơn, mà còn luôn là sự phát huy tính sáng tạo để đạt được những thành quả nhất định mang dấu ấn cá nhân, qua đó khẳng định ý nghĩa sự tổn tại của bản thân mình trong xã hội.

Song, "kiến thức thường thức" cũng rất quan trọng. Đó là "cái tự thân", mỗi người tự tìm hiểu, tự trang bị cho mình bằng những trải nghiệm trong cuộc sông. "Thường thức" sẽ giúp chúng ta giải quyết những nhu cẩu và thách thức của cuộc sông có hiệu quả. Đó chính là khả năng của mỗi người để duy trì cuộc sống, biểu hiện qua hành vi phù hợp và tích cực khi tương tác với người khác, với nền văn hóa và môi trường xung quanh. Có kiến thức thường thức giúp con người ứng xử linh hoạt và hiệu quả nhất trước những tình huông nảy sinh trong cuộc sông. Nếu không có kiến thức thường thức con người sẽ thiêu tự tin, thiếu chủ động khi cuộc sông nảy sinh những vấn đề phức tạp. Vì vậy, trong cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải vừa nâng cao kiến thức chuyên môn, vừa không ngừng tự trang bị kiên thức thường thức để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống để đời sống thực sự là sống chứ không là tổn tại.

Nguồn: