Học Văn - Những Bài Văn Hay Tuyển Chọn - RSS Giúp Học Tốt Ngữ Văn - Tuyển tập những bài văn hay tuyển chọn của các lớp. Cung cấp các bài học, bài soạn văn chi tiết một cách hay nhất. - RSS https://hocvan.edu.vn/ Đọc tập 80: Thỉnh Lủng Đại Chung
Đọc tập 80 có tựa đề; Thỉnh Lủng Đại Chung. Hãy cùng theo dõi câu chuyện lý thú nhé! ]]>
Mon, 2020 06 22, 22:57:41 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-80-thinh-lung-dai-chung-18-1105.html
Đọc tập 79: Lục đậu cứu nguy
Đọc tập 79 có tên: Lục đậu cứu nguy cực kỳ hài hước nhé. ]]>
Mon, 2020 06 22, 22:57:34 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-79-luc-dau-cuu-nguy-18-1104.html
Đọc tập 78: Âm Mưu Độc Dược
Đọc tập 78: Âm Mưu Độc Dược ]]>
Mon, 2020 06 22, 22:56:03 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-78-am-muu-doc-duoc-18-1103.html
Đọc tập 190: Khoai lang leo giàn
Đọc tập 190 có nhan đề: Khoai lang leo giàn ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:46:10 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-190-khoai-lang-leo-gian-29-1164.html
Tập 189: Cái Ôm May Mắn
Đọc tập 189 : Cái Ôm May Mắn ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:45:38 https://hocvan.edu.vn//tap-189-cai-om-may-man-29-1163.html
Đọc tập 188: Giải Oan Sư Cụ
Hãy cùng xem trạng và các bạn của mình minh oan cho sư phụ nhà chùa như thế nào nhé. ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:44:58 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-188-giai-oan-su-cu-29-1162.html
Đọc tập 187: Chiếu Việt Lên Ngôi
Đọc tập 187: Chiếu Việt Lên Ngôi ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:43:43 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-187-chieu-viet-len-ngoi-29-1161.html
Đọc tập 186: Đối đầu bà hỏa
Đọc tập 186 có nhan đề: Đối đầu bà hỏa ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:42:35 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-186-doi-dau-ba-hoa-29-1160.html
Đọc tập 185: Lối đi bộn bạc
Đọc tập 185: Lối đi bộn bạc ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:41:56 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-185-loi-di-bon-bac-29-1159.html
Đọc tập 184: Tâm Huyết Thượng Thư
Đọc tập 184 có tựa đề: Tâm Huyết Thượng Thư ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:40:54 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-184-tam-huyet-thuong-thu-29-1158.html
Đọc tập 183: Thần linh nổi giận
Đọc tập 183: Thần linh nổi giận. Cùng theo dõi xem vì sao thần linh nổi giận nhé! ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:40:13 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-183-than-linh-noi-gian-29-1157.html
Đọc tập 182: Chơi Khăm Quan Phủ
Đọc tập 182 với nhan đề: Chơi Khăm Quan Phủ ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:39:06 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-182-choi-kham-quan-phu-29-1156.html
Đọc tập 181: Mười Hai Sứ Giả
Đọc tập 181: Mười Hai Sứ Giả ]]>
Fri, 2020 06 12, 01:37:01 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-181-muoi-hai-su-gia-29-1155.html
Tập 200: Triệu Hồi Văn Khúc
Ở tập này chúng ta sẽ biết được chân tướng trạng là ai. và liệu trạng có quay về không? ]]>
Thu, 2020 06 11, 22:30:54 https://hocvan.edu.vn//tap-200-trieu-hoi-van-khuc-30-1154.html
Đọc tập 199: Mùi Mập Xuất Chiêu
Đọc tập 199 có tên gọi: Mùi Mập Xuất Chiêu ]]>
Thu, 2020 06 11, 22:30:12 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-199-mui-map-xuat-chieu-30-1153.html
Đọc tập 197: Vệ Sĩ Quái Chiêu
Đọc tập 197 với tên gọi: Vệ Sĩ Quái Chiêu ]]>
Thu, 2020 06 11, 22:29:30 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-197-ve-si-quai-chieu-30-1152.html
Đọc tập 196: Cuộc chiến thời gian
Đọc tập 196: Cuộc chiến thời gian ]]>
Thu, 2020 06 11, 22:28:52 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-196-cuoc-chien-thoi-gian-30-1151.html
Đọc tập 195: Thí sinh lạ đời
Ở tập truyện này sẽ xuất hiện thêm 1 thần đồng bá đạo không kém trạng tí của chúng ta. ]]>
Thu, 2020 06 11, 22:28:15 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-195-thi-sinh-la-doi-30-1150.html
Đọc tập 194: Học trò khó dạy
Đọc tập 194 có tên gọi: Học trò khó dạy ]]>
Thu, 2020 06 11, 22:27:34 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-194-hoc-tro-kho-day-30-1149.html
Đọc tập 193: Bài học làm quan
Đọc tập 193: Bài học làm quan ]]>
Thu, 2020 06 11, 22:26:52 https://hocvan.edu.vn//doc-tap-193-bai-hoc-lam-quan-30-1148.html