Suy nghĩ về ý kiến Kẻ nào không biết tới ngày mai, kẻ đó là người bất hạnh

Thứ bảy , 21/07/2018, 10:49 GMT+7
Dàn ý nghị luận ý kiến của M. Goor- ki: Kẻ nào không biết tới ngày mai, kẻ đó là người bất hạnh.

Khi bạn giả vờ như bạn biết tất cả mọi thứ, bạn đang bỏ qua cơ hội để học hỏi. Người đối diện sẽ nghĩ rằng bạn biết rồi, không phải nói thêm nửa và nghiễm nhiên, bạn lại một lần bò nhỡ cơ hội để mở mang kiến thức. có thể bạn là một học sinh giòi, vượt trội hơn so với cả lớp nhưng nếu cứ cố tỏ ra biết hết thì chỉ khiến bạn ngày càng tụt hậu mà thôi. Không ai hoàn hảo cả và cũng chẳng ai biết hết mọi thứ, bởi như người ta vẫn thường nói hiểu biết của con người chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Nếu bạn công nhận mình chưa biết, chỉ một lần này thôi, bạn sẽ không phải rơi vào tình trạng tương tự khi gặp vấn đề này trong những lần sau nửa. Có người đã đúc kết rằng Hỏi một câu chỉ dốt trong chốc lát, không hỏi sẽ dốt cà đờicũng là từ đó. Thậm chí, bạn có thể bày vẻ cho người khác khi bạn đã hiếu rõ lĩnh vực này. Vì vậy, dù có giỏi, bạn cũng nên khiêm tôn, học hỏi những kiên thức mình chưa có.

II. LÀM VĂN

DÀN Ý THAM KHẢO CHI TIẾT

*      Giải thích:

-       Ngày mai: là thời gian của cá nhân hoặc của đời sống xã hội, thường chi tương lai tốt đẹp.

-       Biết: ở đây là hiểu, là có thể nhận ra điều gì đó, nắm được qui luật vận động của sự vật, hiện tượng, của cuộc sống.

-       Bất hạnh: là không có được hạnh phúc, không có được những điều tốt đẹp...

-       Ý kiến của M.Goor-ki khẳng định: kẻ nào không biết nghĩ đến tương lai (cùa ban thân, của cộng đổng, dân tộc,...), không nắm được qui luật vận động của cuộc sống thì sẽ bất hạnh.

*      Phân tích, chứng minh:

-       Con đường đi tới tương lai đối với mỗi cá nhân:

 + Con đường đi tới ngày mai của mỗi người như thế nào tùy thuộc vào nhận thức, ý thức của người đó.

 + Con đường tương lai được xây đắp từ sự nỗ lực vươn lên của bản thân mỗi người trong học tập, lao động, sáng tạo...

 + Dan chứng.

-       Con đường đi tới tương lai đối với cộng đồng, xã hội:

 + Mỗi cá nhân đều góp phần vào sự thịnh - suy của xã hội, tương lai xã hội, đất nước dù đó là đóng góp nhỏ hay lớn.

 + Thành công của Ngô Bảo Châu và sự vinh danh trí tuệ Việt Nam qua giãi thường Fields, vì một hành tinh xanh, mỗi người hường ứng Giờ trái đất...

*      Bàn luận:

-       Ý kiến M.Goor-ki chứa đựng một nhân sinh quan tích cực, hướng ta vươn tới một cuộc sống có ý nghĩa, có giá trị.

-       Cuộc sống hiện đại mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thách thức, đòi hòi con người phải năng động và sáng tạo để không bị tụt hậu.

*      Bài học nhận thức và hành động:

-       Sống là phải biết ước mơ và dám thực hiện ước mơ của mình. Đừng đợi ngày mai bước tới mà chúng ta phải chủ động bước tới ngày mai.

-       Mỗi người cần nhận thức đúng đắn về cuộc sống, về tương lai của chính minh, cần xác định một lẽ sống cao đẹp, một cuộc sống có ý nghĩa - ý nghĩa cho cuộc đời mình, và ý nghĩa đối với xã hội, phải biết hành động để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Nguồn: