Thẻ: viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về tình yêu thương của cụ bơ-men dành cho giôn-xi a