Trình bày suy nghĩ về câu Cách tốt nhất để nuôi dưỡng niềm tin chính là đặt nó vào những dự định của GS Ngô Bảo Châu

Thứ bảy , 21/07/2018, 10:32 GMT+7
Giáo sư Ngô Bảo Châu có viết: Cách tốt nhất để nuôi dưỡng niềm tin chính là đặt nó vào những dự định cụ thể và có ý nghĩa.

DÀN Ý THAM KHẢO CHI TIẾT

*      Giải thích:

-       Ý kiên trên nêu lên quan niệm về người có học, đó là:

 + Không học tâìt cả mọi tri thức, không ôm đồm kiên thức, bạ gì học nấy.

 + Chi học những gì cần thiết cho cuộc sống của ban thân, phù hợp với năng lực, hoàn cành của bản thân.

 + Học một cách cặn kẽ, bài bản, sâu sắc, nắm chắc, hiểu rõ bản chất của kiến thức mình học, không hòi hợt qua loa đại khái.

-       Ý nghĩa: khuyên con người ta:

 + Cần học có trọng tâm.

 + Cần học thực chất, học chuyên sâu, nghiêm túc, chủ động tiếp thu tri thức một cách có ích.

*      Phân tích, chứng minh:

-       Người có học là người biết những gì mình cần biết.

 + Mồi cá nhân, ở mỗi vị trí, công việc, hoàn cảnh chi có thể tiếp thu, dung nạp những kiên thức nhất định phù hợp với cấp học, ngành học, công việc.

 + Nếu ôm đổm, cái gì cũng học, học tràn lan, không chủ động thì sẽ không thu lại được lọi ích cụ thể, chi làm tôrì thời gian và tăng áp lực cho bán thân.

 + Kiến thức không sâu, sẽ dẫn tói việc cái gì cũng biết nhưng không hiểu rõ bản chất của vấn đề, không trở nên giỏi hoặc có tay nghề ở một lĩnh vực nào đó.

 + Dần chứng.

-       Người có học phải hiểu rõ những gì mình biết.

 + Và nêu học có mục đích rõ ràng, học một cách chuyên tâm, đào sâu kiến thức, người ta sẽ trở thành những người chủ của tri thức chứ không bị động chạy theo tri thức.

 + Có hiểu biết chắc chắn, sâu sắc sẽ giúp ta làm chú công việc, chủ động, sáng tạo trong nghề nghiệp và sẽ sôrìg có ích, đóng góp được nhiều thành tựu cho nhân loại.

 + Dần chứng.


*      Bàn luận:

-       Cách hiểu về người có học và lời khuyên về cách học trong câu văn trên là đúng đắn, sâu sắc vì kiên thức là vô tận, vô cùng phong phú.

-       Phê phán cách học thụ động, học già của một bộ phận người đi học hiện nay như nhiều học sinh học không biết để làm gì, học chi lấy điểm, để đi thi, vì thế kiến thức không nắm vững, sinh ra quay cóp, tiêu cực trong thi cử, hiện tượng bằng giả, mua bán bằng cấp.

-       Nhiều học sinh, sinh viên còn chưa chủ động trong việc chọn ngành nghề học, nên cứ đăng kí đi học đại học, cao đẳng mà không dự tính đến nhu cầu lao động của thị trường, dẫn đến hiện tượng làm trái nghề đào tạo, hiện tượng thừa thầy, thiêu thợ trong xã hội, hiện tượng có bằng nhưng không làm được việc hoặc hiện tượng có học mà văn hóa vẫn không cao.

*      Bài học nhận thức và hành động:

-       Trí nhó và khả năng tiếp thu của con người cũng chi có giới hạn nhất định, vì thế cần có phương pháp học tập đúng đắn.

-       Cần xác định rõ mục đích học tập, học có chọn lọc kiến thức, học có sự đào sâu tìm tòi, sáng tạo.

Nguồn: