Cảm nhận ba khổ cuối bài thơ “Bếp lửa”

Đề bài : Cảm nhận của em về tình bà cháu trong đoạn thơ sau: Lận đận đời bà biết ...

Cảm nhận khổ 4,5 bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt

Đề bài : Cảm nhận của em về đoạn thơ sau: Năm giặc đốt làng cháy tàn cháy rụi Hàng ...

Cảm nhận về đoạn thơ thứ hai bài Tây Tiến của Quang Dũng

Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng tha thiết, vời vợi những nhớ thương với mảnh đất Tây Bắc: Khi ...