Thẻ: Cảm nhận nhân vật anh thanh niên qua đoạn trích thời chấm dứt tiết mục hái hoa đến một chuyến đi đại