Thẻ: Vì sao tác giả dụng cụm từ thiết tha mặn nồng để nói về 15 năm ấy gắn bó với mình — ta

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM